U kompaniji Masterline pažljivo i pomno pratimo sve mjere i preporuke vezane uz koronavirus kako bismo mogli nesmetano i s najvećom odgovornošću izvršavati sve ugovorne obveze. Usvojili smo i poštujemo sve preporuke i ograničenja koja su donijeli nadležni nivoi vlasti.

Organizirali smo rad u Masterline-u tako da je dio zaposlenika prisutan u sjedištu kompanije u redovnom radnom vremenu. Preostali zaposlenici svoje će poslove obavljati na daljinu osiguravajući im siguran pristup svim potrebnim informacijskim resursima koji omogućavaju nesmetano izvršavanje i ispunjavanje svih ugovornih obveza.

 Ugovorne obveze održavanja izvršavati će se na isti način kao i prije. Ukoliko je je potrebno, spremni smo se u vrlo kratkom vremenu prilagoditi kako bismo stvorili uslove za sigurno i nesmetano izvršavanje ugovornih obveza.

 Za više informacija možete nas kontaktirati telefonom i e-mailom.

 Hvala na povjerenju i razumijevanju.

 Masterline tim