Informacije o kompaniji


Bosna i Hercegovina

Naziv: Masterline d.o.o. Sarajevo
Adresa: Maglajska 4/4
BA-71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 21 94 21
Fax: +387 33 206 756
e-mail: info@masterline.ba