Naslovi in matični podatki


Slovenija

Naziv: Masterline d.o.o.
Sedež podjetja in naslov: Opekarska cesta 27, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 530 27 50
Faks: +386 1 530 27 72
E-pošta: info@masterline.si
URL: www.masterline.si

Ustanovitev: 21.01.1991
Vrsta lastnine: zasebna
Osnovni kapital: 1.221.000,00 EUR

ID Številka za DDV: SI19804024
Matična št.: 5448263
TRR: 02300-0013718337

Bosna in Hercegovina

Naziv: Masterline d.o.o. Sarajevo
Naslov: Maglajska 4/4
BA-71000 Sarajevo
Bosna in Hercegovina

tel: +387 33 21 94 21
Faks: +387 33 206 756
e-pošta: info@masterline.ba
URL: www.masterline.ba

Švica

Masterline predstavništvo Švica
Naziv: MASTERLINE d.o.o., Ljubljana, Zweigniederlassung Cham
Naslov: Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham
Switzerland

Tel: +386 1 530 27 50
Faks: +386 1 530 27 72
E-pošta: info@masterline.si
URL: www.masterline.si